Fordele ved ambulant primær & efterbehandling

 • Gratis afklarende forsamtale
 • Kort ventetid
 • Ingen registrering
 • 100 % anonymitet
 • Fortrolighed
 • Behandlingen er langt billigere end døgnbehandling
 • Du kan fortsætte med dit daglige liv og se familien ved siden af
 • Du får værktøjerne og forståelse om egen indre sundhed
 • Du gennemgår tilbagefaldsforbyggende arbejde og lære ny struktur
 • Skræddersyet personligt 1/1 forløb med professionel misbrugsbehandler
 • Psykoterapeutiske sessioner med 3 P tilgang
 • Du kan blive fri af afhængighed og formodentligt få en forbedret livskvalitet og forøget levealder
 • Du tager ansvar og ejerskab over dit liv