Finansieringsmuligheder for misbrugsbehandling

Langelandsterapeuten.dk tilbyder privat ambulant misbrugsbehandling. Du skal derfor som udgangspunkt selv betale dit behandlingsforløb.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække udgiften til forsikringer og misbrugsbehandling omhandlende alkohol, medicin og andre rusmidler for sig selv. Og evt. ens ægtefælle. Se LL § 30 A.

Udgifterne til behandling kan faktureres til firmaet, uden at man personlig beskattes af beløbet.

Egenbetaling

Misbrugsbehandling hos langelandsterapeuten.dk er en investering i dit liv og din families fremtid. Din livskvalitet, trivsel samt livsværdi kan umuligt opgøres i penge. Derfor er det fornuftigt at betale behandlingsforløbet, så pengene ikke går til misbruget.

Beløbet som bruges på misbrug, vil ofte kunne betale både behandlingen, renter og afdrag på et lån når du har behov for det. Undgå at miste arbejde, går fra hus og hjem, opleve tvangsauktion, store advokatudgifter, gæld, mistet samkvem, skilsmisse. Det kan kun betale sig for dig!

Arbejdsgiver betalt behandling

Talrige virksomheder yder gerne hjælp til sine ansatte, der har et misbrugsproblem. Kontakt din tillidsmand eller forhør dig om virksomhedens misbrugspolitik.

Finansiering via sundhedsforsikring

Har du misbrugsdækning i din sundhedsforsikring, bliver ca. 75 % af udgifter til misbrugsbehandling betalt af forsikringen.

Arbejdsgiverne opretter tit sundhedsforsikringer, men brugen af denne er fortrolig. Både langelandsterapeuten.dk og forsikringsselskabet har tavshedspligt. Arbejdsgiveren for derfor ingen information, at du benytter din forsikring til alkohol / misbrugsbehandling, undtagen hvis du selv ønsker at meddele det.