Ambulant efter Check – up forløb:

Ambulant check up forløb afholdes hver 4. uge for at opnå høj succesrate. Denne indeholder i alt 4 misbrugsbehandlinger & psykoterapeutiske sessioner.

Denne ydelse kan købes separat, hvis man er afholdende over for misbrug og søger mere håndgribelig livsværdi, netop for at du opnår maksimal succesrate af velvære.

Din succes er min succes